Oznake

,

Obradni centar INDEX R200 ima dva glavna vretena sa steznim glavama, i dva nosača alata što omogućava istovremenu obradu dva predmeta složenih oblika.

Opremljen je lančanim magacinom alata kapaciteta 120 mesta i međumagacinom alata kapaciteta 12 mesta.

Brza izmena alata i velike brzine pomoćnih kretanja skraćuju vreme obrade i povećavaju produktivnost.

Više informacija o obradnom centru možete videti na sajtu proizvođača http://www.index-werke.de/ic/englisch/2060_ENU_HTML.htm