Pogledajte kako se na CNC glodalici za obradu drveta izrađuje jedna od najpoznatijih električnih gitara na Svetu.

Pored interesantnog predmeta obrade, interesantno je i rešenje glavnog i pomoćnog kretanja glodalice.

Pri obradi, glavno obrtno kretanje i pomoćno pravolinijsko kretanje vrši alat, dok je obradak svo vreme nepomičan. Za razliku od EMCO 5 CNC mašine, kod koje glavno obrtno kretanje vrši alat a pomoćno pravolinijsko kretanje vrši obradak.

Više o proizvođaču gitara možete videti na http://www.dbzguitars.com