Video

Obradni centar INDEX R200

Oznake

,

Obradni centar INDEX R200 ima dva glavna vretena sa steznim glavama, i dva nosača alata što omogućava istovremenu obradu dva predmeta složenih oblika.

Opremljen je lančanim magacinom alata kapaciteta 120 mesta i međumagacinom alata kapaciteta 12 mesta.

Brza izmena alata i velike brzine pomoćnih kretanja skraćuju vreme obrade i povećavaju produktivnost.

Više informacija o obradnom centru možete videti na sajtu proizvođača http://www.index-werke.de/ic/englisch/2060_ENU_HTML.htm

Video

DBZ Guitars – Bolero – CNC Time Lapse

Pogledajte kako se na CNC glodalici za obradu drveta izrađuje jedna od najpoznatijih električnih gitara na Svetu.

Pored interesantnog predmeta obrade, interesantno je i rešenje glavnog i pomoćnog kretanja glodalice.

Pri obradi, glavno obrtno kretanje i pomoćno pravolinijsko kretanje vrši alat, dok je obradak svo vreme nepomičan. Za razliku od EMCO 5 CNC mašine, kod koje glavno obrtno kretanje vrši alat a pomoćno pravolinijsko kretanje vrši obradak.

Više o proizvođaču gitara možete videti na http://www.dbzguitars.com

KRATKI ISTORIJSKI RAZVOJ CNC MAŠINA

Prva numerički upravljana alatnna mašina napravljena je u Americi početkom 50-tih godina u  Massatussets Institut of Technology. Novina je bilo uvođenje «elektronskog» upravljanja pomoću tzv. UPRAVLJAČKE JEDINICE u koju se program unosio preko bušene papirne trake. Tadašnja upravljačka jedinica je bila veća od same mašine. U odnosu na konvencionalne mašine značajna je promena bila uvođenje odvojenih motora za pogon glavnog vretena i suporta.
U bivšoj Jugoslaviji fabrika «PRVOMAJSKA» iz Zagreba je počela serijski  da proizvodi numerički upravljane mašine od 1978. godine.
na slici 1 je prva NC mašina
na slici 2 je NC konzolna glodalica nemačke proizvodnje iz 1969. godine
na slici 3 je prva prva glodalica proizvedena u bivšoj Jugoslaviji 1971. godine

Video

CNC upravljana glodalica

Oznake

, ,

Obrada drvene ploče na glodalici Legacy OM5 CNC

Obratite pažnju na automatsku (a ne ručnu) korekciju alata, kao i na raznovrsnost glodala koja su korišćena pri obradi.

Interesantan je i način stezanja obratka.  Legacy OM5 CNC ima četiri stepeni slobode, što omogućava obradu sa obe strane iz jednog stezanja.

Nedostatak ove mašine je što se izmena alata vrši ručno, što usporava proces proizvodnje, i time poskupljuje proizvod.